حلقه ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی قم - شهید چمران

*گوهر خود را هویدا کن کمال این است و بس * خویش را در خویش پیدا کن کمال این است و بس *

حلقه ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی قم - شهید چمران

*گوهر خود را هویدا کن کمال این است و بس * خویش را در خویش پیدا کن کمال این است و بس *

حلقه ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی قم - شهید چمران

آخرین مطالب

آخرین نظرات

بسم الله الرحمن الرحیم

شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی برای تحقق اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی، چهار سطح فعالیت علمی را طبق آئین نامه های دقیق به همکاران خود توصیه نموده است.

سطح اول همکاری؛ پذیرش مسئولیت دوایر اصلی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی می باشد. دائره فهرست نویسی و دائره تدوین  نمونه ای از این نوع همکاری می باشند. 

شروط لازم برای اثبات توانایی انجام فعالیت در دوایر اصلی عبارتند از:

1- هماهنگ بودن با برنامه زمان بندی دوایر در انجام فعالیت ها

2- امکان تولید محصول پژوهشی 

سطح دوم همکاری؛ پذیرش مسئولیت کارگروه های گفتمانی الگوی پیشرفت اسلامی می باشد. بر اساس آئین نامه جامع شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی، کارگروه ها وظیفه ی تبیین اصطلاحِ "جهت حرکت انقلاب اسلامی" را در میان گروهی از نخبگان انقلاب به عهده دارند. در این اصطلاح، پدیده عظیم انقلاب اسلامی بر اساس ادبیات انقلاب مورد بازخوانی عمیق قرار می گیرد. ضمنا این مبحث مهم، مقدمه و پایه ی فهم مسئله الگوی پیشرفت اسلامی می باشد.

سطح سوم همکاری؛ پذیرش مسئولیت حلقه های ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی می باشد. بر اساس آئین نامه جامع شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی این حلقه ها وظیفه ارتباط با نهادها و مجموعه های انقلابی حولِ تبیین اصطلاحِ "جهت حرکت انقلاب اسلامی"  را به عهده دارد.

سطح چهارم همکاری؛ پذیرش مسئولیت محدود درباره یک موضوع مرتبط با الگوی پیشرفت اسلامی است. در این سطح افراد می توانند پیشنهاد همکاری در یک موضوع مشخص را به شورای راهبردی ارائه نمایند. پیاده  صوت جلسات پژوهشی، ویراست پیشخوان های الگوی پیشرفت، نمونه ای از این نوع فعالیت محسوب می گردد.

لینک پایگاه های اینترنتی مرتبط با شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی بر اساس سطوح همکاری فوق الذکر در ادامه این صفحه قابل مشاهده است.

*****

لیست پایگاه های  دائره های علمی شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی

پایگاه اطلاع رسانی نقشه راه

پایگاه اطلاع رسانی دایره برگزاری نشست ها

پایگاه اطلاع رسانی دایره فهرست نویسی

پایگاه اطلاع رسانی دایره تدوین پیشخوان ها

پایگاه اطلاع رسانی دوران پژوهشی الگوی پیشرفت اسلامی

پایگاه اطلاع رسانی دایره اطلاع رسانی (در دست راه اندازی)


*****

لیست پایگاه های کارگروه های الگوی پیشرفت اسلامی

هیچ پایگاهی ثبت نشده است

*****

لیست پایگاه های حلقه های ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی:

 -حلقه ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی-قم (حلقه ارتباطی شهید آیت الله محمد مفتح)

-حلقه ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی-قم (حلقه ارتباطی شهید مصطفی چمران)

 -حلقه ارتباطی عدالت و پیشرفت اسلامی- کرج (حلقه ارتباطی شهید آیت الله سید محمد حسین بهشتی) 

 -حلقه ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی- بروجرد (حلقه ارتباطی شهید برزو بیرانوند)

 -حلقه ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی ورامین-(حلقه ارتباطی شهید محمد رضا کارور)

 -حلقه الگوی پیشرفت اسلامی شهرستان کاشان (حلقه ارتباطی سرداران و 1700 شهید شهرستان کاشان)

 -حلقه ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی- حوزه علمیه مروی (حلقه ارتباطی شهید نواب صفوی)

 -حلقه ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی-ازنا (حلقه ارتباطی شهید سید احمد میر صفی)

 -حلقه ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی-بروجرد (حلقه ارتباطی شهید محسن وزوائی)

 -حلقه ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی-قزوین  (حلقه ارتباطی شهید عباس بابائی) 

-حلقه ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی-بروجرد (حلقه شهید عبدالحسین کردی)

-حلقه ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی-مشهد مقدس(حلقه شهید مصطفی احمدی روشن)

*****

لیست پایگاه های همکاری آزاد موضوع محور حول مسئله الگوی پیشرفت اسلامی

هیچ پایگاهی ثبت نشده است

*****