حلقه ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی قم - شهید چمران

*گوهر خود را هویدا کن کمال این است و بس * خویش را در خویش پیدا کن کمال این است و بس *

حلقه ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی قم - شهید چمران

*گوهر خود را هویدا کن کمال این است و بس * خویش را در خویش پیدا کن کمال این است و بس *

حلقه ارتباطی الگوی پیشرفت اسلامی قم - شهید چمران

آخرین مطالب

آخرین نظرات

۲ مطلب در مهر ۱۳۹۳ ثبت شده است

بسم الله الرحمن الرحیم

نظریه بانک سؤالات الگوی پیشرفت اسلامی، یکی از نظریات 81گانه مطرح در اولین نقشه راه است که در آن، آسیب های دستگاه علمی کشور مطرح و راه حل آن نیز بیان شده است.

در این مطلب، نمودار این نظریه را ارائه کرده ایم.دانلود نمودار


۲۴ مهر ۹۳ ، ۱۷:۵۱ ۰ نظر

بسم الله الرحمن الرحیم

مبتنی بر این نگاه واقع بینانه اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی هدف الگوی پیشرفت برای برنامه ششم را "تشکیل هسته های توازن" در نظام برنامه ریزی کشور در طول سالهای اجرای این برنامه می داند. هسته های توازن، نظامی از کارگروه های دولتی و غیر دولتی هستند؛ که  تبیین و تحقق "موضوعات جهت ساز" را متکفل می شوند. بدیهی است که این هسته های برنامه ریز مبتنی بر یک نظریه مرتبط با نظریه مادر الگوی پیشرفت اسلامی کار خود را دنبال خواهند نمود. 

۱۱ مهر ۹۳ ، ۱۴:۲۸ ۰ نظر